home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Co nas wyróżnia

KATOLICKA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚWIĘTEJ RODZINY W SZCZECINIE

to malowniczo położona, bezpieczna i kameralna placówka z miłą rodzinną atmosferą.

Naszych uczniów wychowujemy  w duchu wartości katolickich i patriotycznych:

 • rozwijamy ich wrażliwość na potrzeby innych poprzez organizowanie i udział w akcjach charytatywnych;
 • szkolne Pierwsze Komunie Święte;
 • uczestnictwo we wspólnych  Mszach Świętych;
 • uroczyste obchodzenie świąt kościelnych i państwowych.

W centrum naszego zainteresowania jest każde dziecko. Wszystkich uczniów:

 • traktujemy indywidualnie i życzliwie;
 • rozwijamy ich zainteresowania i talenty;
 • kadra pedagogiczna jest zaangażowana i serdeczna;
 • nauczyciele ściśle współpracują z rodzicami.

Dbamy o wysoki poziom nauczania,  który potwierdzają:

 • laureaci wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów oraz nagród Prezydenta Miasta Szczecin;
 • jedne z najwyższych w kraju wyniki egzaminów ósmoklasistów.

Zapewniamy:

 • zwiększoną ofertę edukacyjną,
 • liczne koła zainteresowań;
 • opiekę pedagoga, logopedy oraz terapeutów pedagogicznych;
 • dodatkową pracę z uczniem zdolnym;
 • wspieranie uczniów potrzebujących pomocy dydaktycznej poprzez zajęcia korekcyjno-kompensacyjne prowadzone w małych grupach oraz zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia sportowe;
 • basen organizowany dla uczniów od klasy I;
 • zajęcia na lodowisku prowadzone w sezonie zimowym;
 • śniadanie dla wszystkich dzieci; opiekę pielęgniarki.

Naszym uczniom gwarantujemy również:

 • troskliwą opiekę świetlicową z podziałem na grupy wiekowe;
 • stołówkę szkolną serwującą własne, smaczne i zdrowe obiady.