home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Dokumenty

  • Dokumenty Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Rodziny POKAŻ

  • Regulamin świetlicy POKAŻ

  • Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego POKAŻ

  • Regulamin gromadzenia, wypożyczania i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych... POKAŻ

  • Program wychowawczo-profilaktyczny POKAŻ

  • Wewnątrzszkolna procedura organizowania i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty POKAŻ

  • Regulamin wycieczek POKAŻ