home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Koła zainteresowań /

FILOZOFICZNA INTERPRETACJA LITERATURY / Artur Sydlewski

klasy 7 - 8

Zapraszamy na zajęcia "Filozoficzna interpretacja literatury". Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas siódmych i ósmych. Będziemy omawiać na nich literaturę (w tym również lektury niezbędne do Egzaminu Ósmoklasisty). Uczestnicy seminarium poznają kontekst filozoficzno-kulturowy dzieł literackich, główne nurty epok i ich wpływ na twórców.