home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Koła zainteresowań /

GIMNASTYKA KOREKCYJNA / Natalia Starachowska

Klasa 0 - 1

Cele zajęć:

• działanie profilaktycznie,

• eliminowanie wad postawy,

• kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,

• zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.