Klasa 0 – 1

Cele zajęć:

• działanie profilaktycznie,

• eliminowanie wad postawy,

• kształtowanie nawyku prawidłowej postawy,

• zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy.