HARMONOGRAM REKRUTACJI

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024

DO ODDZIAŁU „0” – DZIECI Z ROCZNIKA 2017

DO KLASY 1 – DZIECI Z ROCZNIKA 2016

  • Zgłoszenia kandydatów (droga mailową lub w sekretariacie szkoły) – do 2 marca 2023 r.
  • Spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów (dzieci z rodzicami)  – 4 marca 2023 r. (Informacja o godzinie spotkania będzie ustalona telefonicznie bezpośrednio z   rodzicami).
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji – do 14 marca 2023 r.
  • Dopełnienie formalności w sekretariacie szkoły przez rodziców przyjętych dzieci – do 30 marca 2023 r.
  • Spotkanie rodziców z wychowawcą – czerwiec 2023 r.
  • Spotkanie adaptacyjne – 31 sierpnia 2023 r.

W DNIU REKRUTACJI – 4 marca 2023,  prosimy,  żeby dziecko miało ze sobą:

– obuwie zmienne;

– przybory szkolne: kredki ołówkowe, nożyczki, ołówek.

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY.  Rozpoczynamy o godzinie 10.00 w sobotę 4 lutego 2023 r.

W stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie Pani Dyrektor z Rodzicami.