home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Historia

Trochę historii...

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie - to wyjątkowe miejsce. Przez 23 lata, od 1996 do 2019 roku, szkoła mieściła się w budynku na Wzgórzu Hetmańskim, tuż przy kościele pw. Matki Bożej Jasnogórskiej. Od wielu jednak lat szkoła cieszy się rosnącym zainteresowaniem, a liczba chętnych znacznie przekracza liczbę miejsc. W związku z tym potrzebowaliśmy nowego, obszerniejszego budynku. We wrześniu 2019 roku szkoła przeniosła się do przestronnego, otoczonego piękną zielenią budynku przy ulicy Budziszyńskiej 2.

  Obecnie szkoła liczy około 280 uczniów, którymi zajmują się z wielkim zaangażowaniem i życzliwością wszyscy pracownicy.  Nasze działania wspierają także rodzice dzieci. Wszystkie te elementy tworzą niepowtarzalną, rodzinną atmosferę sprzyjającą nauce oraz wszechstronnemu rozwojowi młodego człowieka.

Organem prowadzącym  jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej.

Pozostałymi placówkami prowadzonymi przez Centrum są:

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II,

- Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki.

- Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego mieszczące się w Szczecinie,

- Zespół Szkół Katolickich w Pobierowie,

- Młodzieżowy Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Trzęsaczu.

Coś o początkach...

Katolicką Szkołę Podstawową im. Świętej Rodziny powołał dekretem z dnia 20 lipca 1996 roku Arcybiskup Metropolita Szczecińsko - Kamieński ksiądz Marian Przykucki. Stało się to możliwe dzięki inicjatywie grupy rodziców oraz wysiłkom i staraniom założyciela szkoły i jej pierwszego dyrektora księdza Andrzeja Dymera. Organem prowadzącym szkołę zostało Centrum Edukacyjne Archidiecezji Szczecińsko - Kamieńskiej, którego dyrektorem był ksiądz prałat Andrzej Offmański, a zastępcą i jednocześnie dyrektorem wszystkich szkół katolickich prowadzonych przez Centrum - ksiądz Andrzej Dymer. W 2007 roku na stanowisko zastępcy mianowany został ksiądz Wojciech Manelski. Po tragicznej śmierci księdza Wojciecha, dyrektorem Centrum został ksiądz Jarosław Dobrosz. Funkcje dyrektora szkół katolickich pełnił pan Maciej Muszyński. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny rozpoczęła swoją działalność 1 września 1996 roku. Początkowo pracowało w niej pięciu nauczycieli, a naukę rozpoczęło 27 uczniów w klasach 0 - II.

Dyrektorzy Katolickiej Szkoły Podstawowej:

- 1998 - 1999 mgr Henryka Naumowicz,

- 1999 - 2004 mgr Agnieszka Obrycka,

- 2004 - 2009 mgr Roman Ławniczak.

Obecnie dyrektorem szkoły jest mgr Dorota Bednarek.

Opiekę duszpasterską i duchową sprawowali nad szkołą księża prefekci. Byli to:

- ks. Andrzej Dymer,

- ks. Stanisław Krzyżanowski,

- św. p. ks. Wojciech Manelski,

- ks. Andrzej Supłat,

- ks. Paweł Płaczek

- ks. Marcin Duda 

- ks.Wojciech Koladyński.

Obecnie prefektem jest   ks . Paweł Górzyński

Minione lata istnienia naszej szkoły były czasem wysiłku wielu osób, obfitowały też w cieszące nas sukcesy. Wyniki, jakie osiągają nasi uczniowie, są dowodem solidnej i fachowej pracy dydaktycznej. Najwyższe miejsca w sprawdzianach ósmoklasisty, laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu ogólnopolskim, laureaci nagród prezydenta miasta - to osiągnięcia, które potwierdzają dobra pracę szkoły. Mamy nadzieję, że dzięki temu Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny stale cieszyć się będzie miejscem wśród najlepszych placówek edukacyjnych Szczecina.