KADRA

Dorota Bednarek

Dyrektor szkoły

Irena Błońska

Wicedyrektor

Paweł Górzyński

Ksiądz prefekt

NAUCZYCIELE

Iwona Sadowska-Żelazny

Pedagog, Logopeda

Joanna Stasik

Logopeda

Magdalena Trojanowska

Bibliotekarz

Andżelika Parzóch

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca oddziału „0”

Anna Błażejewska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca klasy 1a

Dorota Lachowicz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca klasy 1b

Małgorzata Piwko

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca klasy 2a

Dorota Woźniak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca klasy 2b

Anna Śmietana

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca klasy 3a

Dorota Sawka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca klasy 3b

Jolanta Stasiak

Nauczyciel chemii

Jarosław Pierko

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Agnieszka Jarosławska

Nauczyciel fizyki

Marlena Kozińska

Nauczyciel geografii, biologii i przyrody

Wychowawca klasy 7a

Urszula Kolada

Nauczyciel historii

Wychowawca klasy 5b

Maurycy Gradzikiewicz

Nauczyciel informatyki i techniki

Janusz Kot

Nauczyciel języka angielskiego

Monika Kuklińska

Nauczyciel języka angielskiego

Julita Malewicka

Nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Pospieszna

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 8a

Monika Tur

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 8b

Monika Adamska

Nauczyciel języka niemieckiego

Olga Odrzhykovska

Nauczyciel języka niemieckiego

Aleksandra Załęska

Nauczyciel języka niemieckiego

Wychowawca klasy 7b

Iwona Hilicka

Nauczyciel języka polskiego

Magdalena Kosakiewicz

Nauczyciel języka polskiego

Beata Maliszewska

Nauczyciel matematyki

Anna Terebecka

Nauczyciel matematyki

Barbara Truszkowska

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 5a

Paulina Skrzypek

Nauczyciel muzyki

Dorota Usowicz-Lenczewska

Wychowawca klasy 4a

Nauczyciel plastyki i techniki

Beata Rostkowska

Nauczyciel religii

Wychowawca klasy 4b

Piotr Rutkowski

Nauczyciel wychowania fizycznego

Magdalena Szymukowicz

Nauczyciel wychowania fizycznego

Katarzyna Jabłecka

Wychowawca świetlicy

Marta Juchnik

Wychowawca świetlicy

Agnieszka Sobczak

Wychowawca świetlicy

ADMINISTRACJA

Monika Przybylska

Sekretarz szkoły

Beata Bielawska

Kierownik ds. gospodarczych

PRACOWNICY OBSŁUGI

Jolanta Kicińska

Szef kuchni

Maciej Czyżyk

Kucharz

Alina Górzycka

Pracownik obsługi

Mariola Hołowko

Pracownik obsługi

Joanna Malanowska

Pracownik obsługi

Ewa Matuszak

Pracownik obsługi

Katarzyna Męczkowska

Pracownik obsługi

Eugeniusz Spławski

Woźny