home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Koła zainteresowań /

KOŁO MISYJNE / Beata Rostkowska

klasy 1 – 3

Być w krajach dalekich misjonarzem -

o tym niejedno dziecko marzy.

Nieść wiarę innym ludom w Chrystusa,

chciałaby każda odważna dusza.

Jeśli i Ty masz takie marzenie,

przyjmij od Pani Beaty zaproszenie!

Koło misyjne na Ciebie czeka,

przed Tobą droga jest niedaleka.

Bo misjonarzem tutaj być możesz,

niejednej duszy wtedy pomożesz.