Dzięki organizowanym przez Samorząd Uczniowski akcjach i udziale w nich wielu naszych uczniów oraz wsparciu Pani Dyrektor powstał „Nasz kawałek podłogi”.