OFERTA EDUKACYJNA

Grupa „0”

 • 3 h język angielski,
 • 1 h język niemiecki,
 • 2 h rytmika,
 • 1 h szachy,
 • zajęcia z logopedą,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • koła zainteresowań.

Klasy 1 – 3

 • 4 h język angielski,
 • 2 h język niemiecki,
 • 1 h szachy,
 • kodowanie na dywanie, programowanie w ruchu, robotyka,
 • zajęcia z logopedą,
 • koła zainteresowań,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia na basenie.

Klasy 4 – 8

 • 4 h język angielski (podział na grupy od klasy 5),
 • 2 h konwersacje w języku angielskim od klasy 7 (podział na grupy),
 • 3 h język niemiecki (podział na grupy od klasy 6),
 • 1 h więcej matematyki,
 • 3 h przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty,
 • fakultety przedmiotowe,
 • przygotowanie do konkursów (olimpijczycy),
 • zajęcia wyrównawcze,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • koła zainteresowań,
 • zajęcia na basenie.