home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Opłaty

OPŁATY  W KATOLICKIEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚWIĘTEJ RODZINY  W SZCZECINIE

ZOBOWIĄZANIA MIESIĘCZNE

1. CZESNE – płatne przez cały rok kalendarzowy; płatne do 15 dnia  każdego miesiąca gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto:

20 1500 1113 1211 1001 5536 0000

2. OBIADY – płatne z góry. Wyjątkowo dwukrotna wpłata we wrześniu (za wrzesień do 7 września za październik do 15 września) kolejne miesiące -   do 15 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym mają być wydawane posiłki, gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto:

57 1090 2268 0000 0001 3386 4094

- dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł.

PŁATNOŚCI REGULOWANE RAZ W ROKU

1.  OPŁATA ZA OPIEKĘ W ŚWIETLICY - płatne do 15 września wyłącznie gotówką w sekretariacie szkoły; opłata za cały rok wynosi 120,00 zł za jedno dziecko.

2.  RADA RODZICÓW - składka na Radę Rodziców płatna jest  do 30 stycznia gotówką w sekretariacie szkoły lub przelewem na konto:

64 1240 3826 1111 0010 7772 0877

- składka na cały rok wynosi 75,00 zł  na rodzinę.