Home  I  KONTAKT
Do góry

Opłaty

CZESNE: 

za pierwsze dziecko w szkole 473 zł,
za drugie dziecko 430 zł,
za trzecie dziecko 50 zł,
kolejne bezpłatnie

Czesne płatne jest przez cały rok kalendarzowy do 15 dnia każdego miesiąca w sekretariacie lub na konto szkoły: 20150011131211100155360000.


ŚWIETLICA: 

60 zł za semestr
                             za I semestr płatne do końca października
                             za II semestr do końca stycznia


RADA RODZICÓW: 

75 zł od rodziny za rok szkolny
Rachunek Bankowy Rady Rodziców:  

Nazwa:                 Rada Rodziców Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętej Rodziny

Numer:                64 1240 3826 1111 0010 7772 0877

Bank:    PKO SA


                                
OBIADY: 

Obiad dwudaniowy 5 zł

OBIADY – płatne z góry. Wyjątkowo dwukrotna wpłata we wrześniu (za wrzesień do 15 września, i za październik do 25 września) kolejne miesiące -  do 25 dnia każdego miesiąca.
           
Bank Zachodni WBK 57109022680000000133864094