ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1 września 2022 r. – 31 stycznia 2023 r. – I półrocze
1 lutego 2023 r. – 23 czerwca 2023 r. – II półrocze
Informacja o ocenach przewidywanych do 22.12.2022 r. (czwartek)
Wystawianie ocen śródrocznych do 24.01.2023 r. (wtorek)
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 26.01.2023 r. (czwartek)
Rada pedagogiczna plenarna 2.02.2023 r. (czwartek)
Informacja o ocenach przewidywanych do 12.05.2023 r. (piątek)
Wystawianie ocen rocznych do 9.06.2023 r. (piątek)
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 13.06.2023 r. (wtorek)
Rada pedagogiczna plenarna 27.06.2023 r. (wtorek)