ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1 września 2021 r. – 31 stycznia 2022 r. – I półrocze
1 lutego 2022 r. – 24 czerwca 2022 r. – II półrocze
Informacja o ocenach proponowanych do 22.12.2021 r. (środa)
Wystawianie ocen śródrocznych do 21.01.2022 r. (piątek)
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 25.01.2022 r. (wtorek)
Rada pedagogiczna plenarna 27.01.2022 r. (czwartek)
Informacja o ocenach proponowanych do 13.05.2022 r. (piątek)
Wystawianie ocen końcoworocznych do 10.06.2022 r. (piątek)
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 14.06.2022 r. (wtorek)
Rada pedagogiczna plenarna 28.06.2022 r. (wtorek)