PEDAGOG

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek       8:30 – 13:00
Wtorek     12:00 – 16:00
Środa       8:30 – 13:00
Czwartek     12:00 – 16:00
Piątek       7:20 – 13:00
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA
CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
KILKA REFLEKSJI DLA RODZICÓW KLASA CZWARTYCH