PEDAGOG

GODZINY PRACY PEDAGOGA

Poniedziałek       8.30 – 13.00
Wtorek     12.00 – 16.00
Środa       8.30 – 13.00
Czwartek     12.00 – 16.00
Piątek       7.20 – 13.00
DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA
CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
KILKA REFLEKSJI DLA RODZICÓW KLASA CZWARTYCH