home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Pliki do pobrania

 • REKRUTACJA Karta zgłoszenia kandydata na ucznia - gr. 0 i kl. 1 POBIERZ

 • REKRUTACJA Karta zgłoszenia kandydata na ucznia - przeniesienie ucznia z innej szkoły POBIERZ

 • REKRUTACJA Klauzula informacyjna - Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji POBIERZ

 • DOKUMENTY DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KSP - Karta ucznia POBIERZ

 • DOKUMENTY DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KSP - Klauzula informacyjna POBIERZ

 • DOKUMENTY DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KSP - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych POBIERZ

 • DOKUMENTY DLA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KSP - Oświadczenia o zamieszkaniu POBIERZ

 • Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego POBIERZ

 • Brak zgody na udział dziecka w zajęciach WDŻ POBIERZ

 • Zgłoszenie ucznia do świetlicy POBIERZ

 • Zgoda na samodzielny powrót do domu POBIERZ

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka POBIERZ

 • Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce POBIERZ

 • EDUKACJA DOMOWA - Zał. nr 1a - Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku przedszkolnego POBIERZ

 • EDUKACJA DOMOWA - Zał. nr 1b - Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku szkolnego POBIERZ

 • EDUKACJA DOMOWA - Zał. nr 2 - Oświadczenie POBIERZ

 • EDUKACJA DOMOWA - Zał. nr 3 - Zobowiązanie POBIERZ

 • EDUKACJA DOMOWA - Zał. nr 4 - KARTA UCZNIA POBIERZ

 • EDUKACJA DOMOWA - Zał. nr 5 - Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka POBIERZ