home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Pliki do pobrania

 • Statut KSP POBIERZ

 • Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego POBIERZ

 • Brak zgody na udział dziecka w zajęciach WDŻ POBIERZ

 • Zgłoszenie ucznia do świetlicy POBIERZ

 • Zgoda na samodzielny powrót do domu POBIERZ

 • Karta zgłoszenia kandydata na ucznia POBIERZ

 • Klauzula informacyjna - Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji POBIERZ

 • Klauzula informacyjna dla rodziców uczniów POBIERZ

 • Monitoring POBIERZ

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka POBIERZ

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku małoletniego POBIERZ

 • Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce POBIERZ

 • Edukacja domowa - Karta zgłoszenia ucznia do szkoły POBIERZ

 • Edukacja domowa - Wniosek o wydanie zezwolenia POBIERZ

 • Edukacja domowa - Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku przedszkolnego POBIERZ

 • Edukacja domowa - Oświadczenie POBIERZ

 • Edukacja domowa - Zobowiązanie POBIERZ