home     ·       e-Dziennik     ·       +48 91 4826856

Pliki do pobrania

 • REKRUTACJA Karta zgłoszenia kandydata na ucznia POBIERZ

 • REKRUTACJA Klauzula informacyjna - Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji POBIERZ

 • Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego lub z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego POBIERZ

 • Brak zgody na udział dziecka w zajęciach WDŻ POBIERZ

 • Zgłoszenie ucznia do świetlicy POBIERZ

 • Zgoda na samodzielny powrót do domu POBIERZ

 • Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka POBIERZ

 • Zgoda rodziców na udział dziecka w wycieczce POBIERZ

 • EDUKACJA DOMOWA - Karta zgłoszenia ucznia do szkoły POBIERZ

 • EDUKACJA DOMOWA - Wniosek o wydanie zezwolenia POBIERZ

 • EDUKACJA DOMOWA - Wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obowiązku przedszkolnego POBIERZ

 • EDUKACJA DOMOWA - Oświadczenie POBIERZ

 • EDUKACJA DOMOWA - Zobowiązanie POBIERZ