REKRUTACJA – Harmonogram

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2021/2022

  • Zgłoszenia kandydatów (droga mailową lub sekretariacie szkoły) – do 8 marca 2021 r.
  • Spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów (dzieci z rodzicami)  – 13 marca 2021 r. ( Informacja o godzinie spotkania będzie ustalona telefonicznie bezpośrednio z rodzicami).
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji – do 23 marca 2021 r.
  • Dopełnienie formalności w sekretariacie szkoły przez rodziców przyjętych dzieci – do 30 marca 2021 r.
  • Spotkanie z wychowawcą – czerwiec 2021 r.

W DNIU REKRUTACJI prosimy, by dziecko miało ze sobą:

– maseczkę, która skutecznie osłania nos i usta ;
– obuwie zmienne;
– przybory szkolne: kredki ołówkowe, nożyczki, ołówek.

Rodzice są proszeni o zastosowanie obostrzeń sanitarnych, tj. posiadanie maseczki, zachowanie dystansu.Poruszanie się po szkole jest możliwe jedynie w wyznaczonych strefach.W stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie Pani Dyrektor z Rodzicami.