REKRUTACJA – Harmonogram

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023

DO ODDZIAŁU „0” – DZIECI Z ROCZNIKA 2016

DO KLASY 1 – DZIECI Z ROCZNIKA 2015

  • Zgłoszenia kandydatów (droga mailową lub w sekretariacie szkoły) – do 7 marca 2022 r.
  • Spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów (dzieci z rodzicami)  – 12 marca 2022 r. ( Informacja o godzinie spotkania będzie ustalona telefonicznie bezpośrednio z rodzicami).
  • Ogłoszenie wyników rekrutacji – do 22 marca 2022 r.
  • Dopełnienie formalności w sekretariacie szkoły przez rodziców przyjętych dzieci – do 30 marca 2022 r.
  • Spotkanie rodziców z wychowawcą – czerwiec 2022 r.
  • Spotkanie adaptacyjne – 31 sierpnia 2022 r.

W DNIU REKRUTACJI prosimy, by dziecko miało ze sobą:

– maseczkę, która skutecznie osłania nos i usta;
– obuwie zmienne;
– przybory szkolne: kredki ołówkowe, nożyczki, ołówek.

Rodzice są proszeni o zastosowanie obostrzeń sanitarnych, tj. posiadanie maseczki, zachowanie dystansu. Poruszanie się po szkole jest możliwe jedynie w wyznaczonych strefach. W stołówce szkolnej odbędzie się spotkanie Pani Dyrektor z Rodzicami.