REKRUTACJA – Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia kandydata na ucznia – gr. 0 i kl. 1

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY ZAPISYWANIU DZIECKA DO SZKOŁY

WYKAZ DOKUMENTÓW UCZNIÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ
KARTA UCZNIA PRZYJĘTEGO DO SZKOŁY
OŚWIADCZENIE O MIEJSCU ZAMIESZKANIA DZIECKA
OŚWIADCZENIE RODZICÓW – STATUT I REGULAMIN
ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU