SPOTKANIA Z RODZICAMI

organizacyjne 6-8.09.2021 r.
konsultacje 28.10.2021 r.
konsultacje (zakończenie I półrocza) 5.01.2022 r.
konsultacje (zakończenie II półrocza) 17.05.2022 r.