SPOTKANIA Z RODZICAMI

organizacyjne 6-8.09.2022 r.
konsultacje 27.10.2022 r.
informacyjne 28-30.11.2022 r.
konsultacje (zakończenie I półrocza) 4.01.2023 r.
informacyjne 21-23.03.2023 r.
konsultacje (zakończenie II półrocza) 18.05.2023 r.