Dużą frajdą, połączoną ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności były w naszej szkole Dni Bezpieczeństwa. Uczniowie spotkali się z ratownikami WOPRu, którzy uczyli ich, jak zachować się nad wodą i jak ratować poszkodowanych. Spotkanie z policjantami nauczyło dzieci, jak chronić się przed grożącymi niebezpieczeństwami, a starsze dzieci dowiedziały się o odpowiedzialność karnej. Ostatni dzień, to była ciekawa lekcja bandażowania „zranionych” nóg, rąk i głowy. Mamy nadzieję, że dzięki tym spotkaniom i zajęciom wszyscy cali i zdrowi wrócą we wrześniu do szkoły.