Home  I  KONTAKT
Do góry

Terminy wystawiania ocen


TERMINY WYSTAWIANIA OCEN I RAD PEDAGOGICZNYCH

ü  Informacja o ocenach proponowanych do 8.12.2017r. (piątek)

ü  Wystawianie ocen śródrocznych do  9.01.2018r. (wtorek)

ü  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna  11.01.2018r. (czwartek)

ü  Rada pedagogiczna plenarna  1.02.2018r. (czwartek)

ü  Informacja o ocenach proponowanych do 21.05.2018r. (poniedziałek)

ü  Wystawianie ocen końcoworocznych do 12.06.2018r. (wtorek)

ü  Rada pedagogiczna klasyfikacyjna  14.06.2018r. (czwartek)

ü  Rada pedagogiczna plenarna  25.06.2018r. (poniedziałek)