WAŻNE ! DOKUMENTY NA PIERWSZE SPOTKANIE Z WYCHOWAWCĄ

Na pierwsze zebranie w roku szkolnym 2021/2022 zainteresowani rodzice proszeni są o dostarczenie:

ZGŁOSZENIE UCZNIA DO ŚWIETLICY

ZGODĘ NA SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU

BRAK  ZGODY  NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH WDŻ

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NA BASENIE

Zgoda na samodzielny powrót do domu
Zgłoszenie ucznia do świetlicy
Brak zgody na udział dziecka w zajęciach WDŻ
DEKLARACJA UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH NA BASENIE