CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Centrum Psychologiczno-Pedagogiczne na ul. Mickiewicza 23 jest poradnią, której podlega nasza szkoła. Pomoc tam mogą uzyskać wszyscy nasi uczniowie i rodzice.

W CPP odbywa się: diagnozowanie, opiniowanie, działalność terapeutyczna, prowadzenie grup wsparcia, prowadzenie mediacji, interwencja kryzysowa, działalność profilaktyczna, poradnictwo, konsultacje.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Może odbywać się na wniosek szkoły lub rodzica.

CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Adres:  ul. Adama Mickiewicza 23

71-899 Szczecin

Telefon:  915065460

Adres internetowy:  www.cpp.szczecin.pl

Jak przygotować dziecko do wizyty w poradni?

Konieczna jest rozmowa rodziców z dzieckiem o wizycie w poradni. Dziecko powinno wiedzieć, że w poradni uzyska pomoc, powinno mieć pozytywne nastawienie do badań, które nie mogą być przedstawiane przez dorosłych jako sytuacja stresująca. Złe nastawienie do badań będzie miało niekorzystny wpływ na wyniki diagnozy.

W dniu diagnozy dziecko powinno być zdrowe. Złe samopoczucie dziecka, ból głowy, katar lub inne objawy złego stanu psychofizycznego wykluczają badanie.

Dziecko powinno być wypoczęte i wyspane, po lekkim posiłku, z przygotowaną kanapką i napojem. W trakcie badania przewidziana jest przerwa. Złe samopoczucie, brak snu, uczucie głodu, pragnienia będą miały niekorzystny wpływ na wyniki badań.

Jeśli dziecko korzysta z okularów, aparatu słuchowego, protez lub innych urządzeń korekcyjnych, powinno je mieć ze sobą. Dziecko porozumiewające się alternatywnymi metodami komunikacji (AAC) powinno mieć podczas badania swój komunikator. Ich brak będzie miał niekorzystny wpływ na wyniki diagnozy lub uniemożliwi jej przeprowadzenie.

Należy również zabrać ze sobą na badanie zeszyty, wypracowania, dyktanda lub wszelkie prace dziecka, w których widać istniejące problemy.