Ostatni dzień nauki stacjonarnej wychowawcy i uczniowie klas 0-III postanowili w części poświęcić świętu, jakie przypada 21 marca. Poza ubraniem kolorowych skarpetek, omówiono tematykę dotyczącą powstawania zespołu Downa. Dzieci obejrzały wywiad z chorymi, z którego dowiedziały się, że ludzie z trisomią pracują, uczą się i doskonale uczestniczą w życiu społecznym. Dzieci kolorowały skarpetki oraz wykonały skarpetkowe pacynki – wykazały się przy tym dużą kreatywnością. Uczniowie podjęli wyzwanie zaproponowane przez stowarzyszenie „Bardziej Kochani” i nauczyli się podstawowych kroków tańca. Wszystkim działaniom w poszczególnych klasach przyświecało jedno hasło: „Empatia”.