klasy 7 – 8

Zapraszamy na zajęcia „Filozoficzna interpretacja literatury”. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas siódmych i ósmych. Będziemy omawiać na nich literaturę (w tym również lektury niezbędne do Egzaminu Ósmoklasisty). Uczestnicy seminarium poznają kontekst filozoficzno-kulturowy dzieł literackich, główne nurty epok i ich wpływ na twórców.