KADRA

Dorota Bednarek

Dyrektor szkoły

Paweł Górzyński

Ksiądz prefekt

NAUCZYCIELE

Iwona Sadowska-Żelazny

Pedagog, Logopeda

Magdalena Trojanowska

Bibliotekarz

Anna Błażejewska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca oddziału „0”

Irena Błońska

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca klasy 3a

Dorota Lachowicz

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca klasy 3b

Małgorzata Piwko

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca klasy 1a

Dorota Sawka

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca klasy 2b

Anna Śmietana

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca klasy 2a

Dorota Woźniak

Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawca klasy 1b

Beata Chajda

Nauczyciel chemii

Jarosław Pierko

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Łukasz Juszczak

Nauczyciel fizyki

Marlena Kozińska

Nauczyciel geografii, biologii i przyrody

Urszula Kolada

Nauczyciel historii

Wychowawca klasy 4b

Maurycy Gradzikiewicz

Nauczyciel informatyki i techniki

Kamila Jagodzińska

Nauczyciel języka angielskiego

Janusz Kot

Nauczyciel języka angielskiego

Katarzyna Pospieszna

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 7a

Monika Tur

Nauczyciel języka angielskiego

Wychowawca klasy 7b

Barbara Żakowska

Nauczyciel języka angielskiego

Monika Adamska

Nauczyciel języka niemieckiego

Alina Grzeszczyk-Biskup

Nauczyciel języka niemieckiego

Aleksandra Załęska

Nauczyciel języka niemieckiego

Wychowawca klasy 6b

Iwona Hilicka

Nauczyciel języka polskiego

Artur Sydlewski

Nauczyciel języka polskiego

Wychowawca klasy 6a

Beata Maliszewska

Nauczyciel matematyki

Anna Terebecka

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 5

Barbara Truszkowska

Nauczyciel matematyki

Wychowawca klasy 4a

Paulina Skrzypek

Nauczyciel muzyki

Dorota Usowicz-Lenczewska

Nauczyciel plastyki i techniki

Beata Rostkowska

Nauczyciel religii

Wychowawca klasy 8

Piotr Rutkowski

Nauczyciel wychowania fizycznego

Magdalena Szymukowicz

Nauczyciel wychowania fizycznego

Renata Dąbek

Wychowawca świetlicy

Katarzyna Jabłecka

Wychowawca świetlicy

Mirosława Kosmala

Wychowawca świetlicy

Ewa Onichimowska-Kowalczys

Wychowawca świetlicy

ADMINISTRACJA

Monika Przybylska

Sekretarz szkoły

Beata Bielawska

Kierownik ds. gospodarczych

PRACOWNICY OBSŁUGI

Jolanta Kicińska

Szef kuchni

Maciej Czyżyk

Kucharz

Alina Górzycka

Pracownik obsługi

Mariola Hołowko

Pracownik obsługi

Joanna Malanowska

Pracownik obsługi

Ewa Matuszak

Pracownik obsługi

Katarzyna Męczkowska

Pracownik obsługi

Mirosław Górzycki

Woźny