Maria Żygis – kl. 4 – laureat

Dariusz Chańko – kl. 4 – laureat

Paul Brandenburg – kl. 5 b – wyróżnienie

Maksymilian Mackieiwcz – kl. 6 b – laureat

Klara Pałczak – kl. 6 a – wyróżnienie

Hanna Tur – kl. 7 – wyróżnienie

Bartłomiej Lachowicz – kl. 8 b – wyróżnienie

Kaja Żebiełowicz – kl. 8 b – wyróżnienie

Łukasz Gołąb – kl. 8 b – wyróżnienie

Emilia Jodko – kl. 8 b – wyróżnienie