Oliwier Wańtowski – kl. 3 a – laureat

Tomasz Grzeszczak – kl. 3 b – wyróżnienie

Rafał Jarecki – kl. 6 a – wyróżnienie

Michał Jarecki – kl. 7 – laureat

Jędrzej Dworak – kl. 8 a – laureat