NAGRODY PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

Maciej Budzyński kl. V

Andrzej Dębniak kl. IV

Michał Dębniak kl. IV

Ksawery Grzechulski kl. III

Maciej Kujawa kl. VI

Aleksandra Lubkowska kl. IV

Magda Milewska kl. VI

Joanna Robaczyńska kl. V

Maria Sulikowska kl. V

Ewa Sulisz kl. VI

Jakub Szewczyk kl. V

Emilia Żygis kl. IV

Weronika Żygis kl. V

Jagoda Pasternak kl. V

Bartosz Staroń kl. VI

Aleksandra Terebecka kl. VI

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – ALBUS 2015

Dębniak Michał – klasa 4 – laureat

Robaczyńska Joanna – klasa 5b – laureat

Szewczyk Jakub- klasa 5a – laureat

Żygis Emilia – klasa 4 – laureat

Żygis Weronika – klasa 5a – laureat

Lubkowska Aleksandra – klasa 4 – wyróżnienie

Milewska Magda – klasa 6 – wyróżnienie

Smoleń Tomasz – klasa 5a – wyróżnienie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – ALBUS 2015

Smoleń Tomasz – klasa 5a – laureat

Sulisz Ewa – klasa 6 – laureat

Żygis Weronika – klasa 5a – laureat

Gardocka Aleksandra – klasa 6 – wyróżnienie

Kozłowska Kaja – klasa 6 – wyróżnienie

Żygis Emilia – klasa 4 – wyróżnienie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z MATEMATYKI – ALBUS 2015

Dębniak Michał – klasa 4 – laureat

Dębniak Andrzej – klasa 4 – laureat

Gacparska Aniela – klasa 6 – laureat

Kowalski Paweł – klasa 5b – laureat

Kujawa Maciej – klasa 6 – laureat

Łyczek Zuzanna – klasa 5b – laureat

Staroń Bartosz – klasa 6 – laureat

Sulisz Ewa – klasa 6 – laureat

Szewczyk Jakub- klasa 5a – laureat

Terebecka Aleksandra – klasa 6 – laureat

Żygis Weronika – klasa 5a – laureat

Błaszkiewicz Michał – klasa 4 – wyróżnienie

Kujawa Tomasz – klasa 4 – wyróżnienie

Lubkowska Aleksandra – klasa 4 – wyróżnienie

Mazur Karolina – klasa 6 – wyróżnienie

Młokosiewicz Agnieszka – klasa 6 – wyróżnienie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z PRZYRODY – EDI PANDA

Szewczyk Jakub – klasa 5a – wyróżnienie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z MATEMATYKI – EDI PANDA

Dębniak Andrzej – klasa 4 – laureat

Dębniak Michał – klasa 4 – wyróżnienie

43 OGÓLNOPOLSKI MŁODZIEŻOWY TURNIEJ TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZY

ELIMINACJE MIEJSKIE W SZCZECINIE

drużyna  A. Gardocka, K. Mazur i E. Sulisz (kl. 6)       I miejsce

drużyna  H. Jaskuła, M. Kujawa, B. Staroń (kl. 6)    III miejsce

ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE W PŁOTACH

drużyna  A. Gardocka, K. Mazur i E. Sulisz (kl. 6)    III miejsce

drużyna  H. Jaskuła, M. Kujawa, B. Staroń (kl. 6)    V miejsce

MIĘDZYNARODOWY KONKURS KANGUR MATEMATYCZNY

Dębniak Michał – klasa 4 – laureat

Grzechulski Ksawery – klasa 3b – wynik bardzo dobry

Staroń Bartosz – klasa 6 – wynik bardzo dobry

Szewczyk Jakub – klasa 5a – wynik bardzo dobry

Dębniak Andrzej – klasa 4 – wyróżnienie

Jarecki Michał – klasa 2 – wyróżnienie

Kowalski Paweł – klasa 5b – wyróżnienie

Kujawa Maciej – klasa 6 – wyróżnienie

Kujawa Tomasz – klasa 4 – wyróżnienie

Madeła Kornelia – klasa 4 – wyróżnienie

Paszkiewicz Karolina – klasa 2 – wyróżnienie

Sulisz Ewa – klasa 6 – wyróżnienie

Sulikowska Maria – klasa 6 – wyróżnienie

Terebecka Aleksandra – klasa 6 – wyróżnienie

Wereszczyńska Marta – klasa 2 – wyróżnienie

Żygis Weronika – klasa 5a – wyróżnienie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS ZUCH dla uczniów klas I-III

Zakrzewska Weronika – klasa 3b – laureat

Grzechulski Ksawery – klasa 3b – laureat

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY – LOGICZNE MYŚLENIE

Grzechulski Ksawery – klasa 3b – laureat

Pasternak Jagoda – klasa 5a – laureat

Staroń Bartosz – klasa 6 – laureat

Szewczyk Jakub – klasa 5b – laureat

Terebecka Aleksandra – klasa 6 – laureat

Żygis Weronika – klasa 5a – laureat

Dworak Jędrzej – klasa 3a – wyróżnienie

Kaczorowska Weronika – klasa 5b – wyróżnienie

Krawczak Anna – klasa 5b – wyróżnienie

Kujawa Maciej – klasa 6 – wyróżnienie

Młokosiewicz Agnieszka – klasa 6 – wyróżnienie

Żygis Emilia – klasa 4 – wyróżnienie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – GALILEO

Żygis Weronika – klasa 5a – laureat

Budzyński Maciej – klasa 5b – laureat

Dębniak Michał – klasa 4 – laureat

Dębniak Andrzej – klasa 4 – laureat

Lubkowska Aleksandra – klasa 4 – laureat

Milewska Magda- klasa 6 – laureat

Smoleń Tomasz – klasa 5a – laureat

Sulisz Ewa – klasa 5b – laureat

Szewczyk Jakub – klasa 5a – laureat

Żygis Emilia – klasa 4 – laureat

Dąbrowska Amelia – klasa 5a – wyróżnienie

Mazur Karolina – klasa 6 – wyróżnienie

Patryn Joanna – klasa 6 – wyróżnienie

Robaczyńska Joanna – klasa 5b – wyróżnienie

OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z MATEMATYKI – GALILEO

Dębniak Michał – klasa 4 – laureat

Kujawa Maciej – klasa 6 – laureat

Staroń Bartosz – klasa 6 – laureat

Szewczyk Jakub – klasa 5a – laureat

Terebecka Aleksandra – klasa 6 – laureat

Żygis Weronika – klasa 5a – laureat

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS Z PRZYRODY – GALILEO

Budzyński Maciej – klasa 5b – laureat

Dębniak Michał – klasa 4 – laureat

Krawczak Anna – klasa 5b – laureat

Kuleszo Vanessa – klasa 4 – laureat

Lubkowska Aleksandra – klasa 4 – laureat

Pasternak Jagoda – klasa 5a – laureat

Robaczyńska Joanna – klasa 5b – laureat

Staroń Bartosz – klasa 6 – laureat

Sulisz Ewa – klasa 6 – laureat

Szewczyk Jakub – klasa 5a – laureat

Wysługocki Stanisław – klasa 4 – laureat

12.Białek Dominika – klasa 4 – wyróżnienie

Dąbrowska Amelia – klasa 5a – wyróżnienie

Dębniak Andrzej – klasa 4 – wyróżnienie

15.Gacparska Aniela – klasa 6 – wyróżnienie

Hilicka Ewa – klasa 5a – wyróżnienie

Kujawa Maciej – klasa 6 – wyróżnienie

Kujawa Tomasz – klasa 4 – wyróżnienie

Łyczek Zuzanna – klasa 5b – wyróżnienie

Mazur Karolina – klasa 6 – wyróżnienie

Milewska Magda – klasa 6 – wyróżnienie

Młokosiewicz Agnieszka – klasa 6 – wyróżnienie

Ośko Mariola – klasa 5a – wyróżnienie

Sulikowska Maria – klasa 5a – wyróznienie

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA  – OLIMPUSEK

Grzechulski Ksawery – klasa 3b – laureat

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA Z HISTORII – OLIMPUS SESJA WIOSENNA

Budzyński Maciej – klasa 5b – laureat

OGÓLNOPOLSKI KONKURS HUMANISTYCZNY OMNIBUS 2015

Lubkowska Aleksandra – klasa 4 – wynik bardzo dobry

Żygis Emilia – klasa 4 – wynik bardzo dobry

Szewczyk Jakub – klasa 5a – wynik bardzo dobry

Milewska Magda – klasa 6 – wynik bardzo dobry

Młokosiewicz Agnieszka – klasa 6 – wynik bardzo dobry

Kuleszo Vanessa – klasa 4 – wynik dobry

Smoleń Tomasz – klasa 5a – wynik dobry

Bednarska Natalia – klasa 5a – wynik dobry

Pożarycka Zuzanna – klasa 5a – wynik dobry

Robaczyńska Joanna – klasa 5b – wynik dobry

Jaskuła Hanna – klasa 6 – wynik dobry

Kozłowska Kaja – klasa 6 – wynik dobry

Gacparska Aniela – klasa 6 – wynik dobry

Kujawa Maciej – klasa 6 – wynik dobry

Staroń Bartosz – klasa 6 – wynik dobry

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRZEDMIOTOWY ALFIK MATEMATYCZNY 2014

Staroń Bartosz – klasa 6 – bardzo dobry wynik

Szewczyk Jakub – klasa 5a – bardzo dobry wynik

Jarecki Michał – klasa 2 – dobry wynik

Grzechulski Ksawery – klasa 3b- dobry wynik

Terebecka Aleksandra – klasa 6 – dobry wynik

Żygis Weronika – klasa 5a – dobry wynik

XV FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ

Emilia Żygis – kl. 4 – I miejsce

XV EDYCJA KONKURSU Z EDUKACJI REGIONALNEJ „MOJA MAŁA OJCZYZNA. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ REGION” ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE I ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Hanna Jaskuła – kl. 6 finalista

Karolina Mazur – kl. 6 finalista

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z JĘZYKA POLSKIEGO OLIMPUS SESJA ZIMOWA

Robaczyńska Joanna – klasa 5b – laureat

Staroń Bartosz – klasa 6 – laureat

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z MATEMATYKI OLIMPUS SESJA ZIMOWA

Lubkowska Aleksandra – klasa 4 – laureat

Staroń Bartosz – klasa 6 – laureat

Szewczyk Jakub – klasa 5a – laureat

OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA Z PRZYRODY OLIMPUS SESJA ZIMOWA

Lubkowska Aleksandra – klasa 4 – laureat

Pasternak Jagoda – klasa 5a – laureat

Sulikowska Maria – klasa 5a – laureat

XIV KONKURS HUMANISTYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE POD PATRONATEM ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W SZCZECINIE

Sulisz Ewa – klasa 6 – finalista

XV KONKURS MATEMATYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE POD PATRONATEM ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W SZCZECINIE

Staroń Bartosz – klasa 6 – laureat

Sulisz Ewa – klasa 6 – finalista

Żygis Weronika – klasa 5a – finalista

VII KONKURS HISTORYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE POD PATRONATEM ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W SZCZECINIE

Mazur Karolina – klasa 6 – finalista

VI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ORGANIZOWANY PRZEZ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE POD PATRONATEM ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W SZCZECINIE

Milewska Magda – klasa 6 – finalista

III KONKURS PRZYRODNICZY ORGANIZOWANY PRZEZ XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINIE POD PATRONATEM ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

W SZCZECINIE

Staroń Bartosz – klasa 6 – finalista

KONKURS MATEMATYCZNY ORGANIZOWANY PRZEZ ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATYW SZCZECINIE

Staroń Bartosz – klasa 6 – finalista

Żygis Weronika – klasa 5a – finalista

KONKURS HUMANISTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS VI ORGANIZOWANY PRZEZ KATOLICKIE GIMNAZJUM IM. STANISŁAWA KOSTKI W SZCZECINIE POD PATRONATEM ZACHODNIOPOMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W SZCZECINIE

Gacparska Aniela