KONSULTACJE

Dzień tygodnia /godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:20

język niemiecki

Monika Adamska

przyroda

Marlena Kozińska

historia

Urszula Kolada

7:20

język angielski

Kamila Jagodzińska

język polski

Artur Sydlewski

Dzień tygodnia /godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:20

język angielski

Kamila Jagodzińska

język polski

Iwona Hilicka

język angielski

Katarzyna Pospieszna

historia

Urszula Kolada

7:20

język niemiecki

Alina Grzeszczyk-Biskup

Dzień tygodnia /godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:20

język angielski

Monika Tur

język angielski

Kamila Jagodzińska

język niemiecki

Alina Grzeszczyk-Biskup

język niemiecki

Aleksandra Załęska

historia

Urszula Kolada

7:20 biologia i geografia

Marlena Kozińska

język polski

Artur Sydlewski

15:30

matematyka

Beata Maliszewska

Dzień tygodnia /godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:20

język angielski

Kamila Jagodzińska

język niemiecki

Alina Grzeszczyk-Biskup

język niemiecki

Aleksandra Załęska

historia

Urszula Kolada

7:20 biologia i geografia

Marlena Kozińska

język polski

Artur Sydlewski

7:20

język angielski

Katarzyna Pospieszna

15:30

matematyka

Beata Maliszewska

Dzień tygodnia /godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:20

matematyka

Barbara Truszkowska

język niemiecki

Monika Adamska

język polski

Iwona Hilicka

język niemiecki

Aleksandra Załęska

historia

Urszula Kolada

7:20

fizyka

Łukasz Juszczak

chemia

Beata Chajda

biologia i geografia

Marlena Kozińska

7:20

język angielski

Katarzyna Pospieszna

15:40

język angielski

Janusz Kot

Dzień tygodnia /godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:20 matematyka

Barbara Truszkowska

język niemiecki

Monika Adamska

język polski

Iwona Hilicka

język niemiecki

Aleksandra Załęska

historia

Urszula Kolada

7:20

język angielski

Monika Tur

fizyka

Łukasz Juszczak

chemia

Beata Chajda

biologia i geografia

Marlena Kozińska

15:40 język angielski

Janusz Kot

Dzień tygodnia /godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:20 język niemiecki

Monika Adamska

język polski

Iwona Hilicka

język niemiecki

Aleksandra Załęska

historia

Urszula Kolada

7:20 fizyka

Łukasz Juszczak

chemia

Beata Chajda

biologia i geografia

Marlena Kozińska

matematyka

Anna Terebecka

7:20

język angielski

Katarzyna Pospieszna

15:40 język angielski

Janusz Kot