ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1 września 2020 r. – 31 stycznia 2021 r. – I półrocze
1 lutego 2021 r. – 25 czerwca 2021 r. – II półrocze
Informacja o ocenach proponowanych do 4.12.2020 r. (piątek)
Wystawianie ocen śródrocznych do 8.01.2021 r. (piątek)
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 12.01.2021 r. (wtorek)
Rada pedagogiczna plenarna 14.01.2021 r. (czwartek)
Informacja o ocenach proponowanych do 14.05.2021 r. (piątek)
Wystawianie ocen końcoworocznych do 15.06.2021 r. (wtorek)
Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 15.06.2021 r. (wtorek)
Rada pedagogiczna plenarna 29.06.2021 r. (wtorek)