klasy 1 – 2

Zakres zajęć:

  • Nauka języka obcego i przyswajanie umiejętności z mówienia, słuchania, czytania i pisania odbywać się będą w sposób naturalny podczas omawiania tematów m.in. przyrodniczych, sportowych, geograficznych czy humanistycznych.
  • Połączenie wielu dyscyplin z językiem obcym pozwoli uczniom na naturalne przyswajanie języka angielskiego. Ponadto podczas zajęć uczniowie będą rozwijać umiejętności interakcji, współpracy i kreatywnego myślenia poprzez pracę w grupach nad projektami.